Groeten uit Lelystad            september 2011 68'

is een filmopdracht van Omroep Flevoland, die ik kreeg na het succes van de film Polderpioniers

 De ontstaansgeschiedenis van Lelystad is dramatisch te noemen. Er zijn fouten gemaakt, zoveel is zeker. De film tipt ze aan, maar concentreert zich dan vooral op wat daarna kwam. Dat Nu van Lelystad komt in deze documentaire uitvoerig in beeld: de plannen die de Gemeente onvermoeibaar blijft ontwikkelen, de mensen die er wonen, er vanuit de hottub commentaar op geven, er tevreden dan wel ontevreden zijn, en die uiteindelijk de stad een gezicht geven.

Lelystad is bedacht door mensen met een droom. Of die droom uitgekomen is, is de vraag. Feit is dat er in Lelystad nog steeds gedroomd wordt. Lelystad geeft mensen kennelijk het gevoel dat er alles mogelijk is, dat je er opnieuw kunt beginnen..

Groeten uit Lelystad is geen statische architectuurfilm, maar een levendig en visueel portret van een stad waar veel mensen een haat-liefde verhouding mee hebben opgebouwd. Voor de één een nachtmerrie, voor de ander het paradijs. Regisseur Eline Flipse verbindt in Groeten uit Lelystad op subtiele en humorvolle wijze het Kleine, in de vorm van persoonlijke verhalen, met het Grote, het idee, het ideaal, en laat tevens zien dat droom en daad in Nederland niet zelden op gespannen voet met elkaar staan.