HET VERSCHIJNSEL B

Beeldspraak Extra.

Het Verschijnsel B was de eerste lange documentaire van Eline Flipse.
Via de gedrevenver zamelaar en bibliofiel Boudewijn Buch (voor het eerst op TV!) krijgt de kijker een merkwaardig verschijnsel voorgeschoteld: de wereld van de oprechte bibliofiel, waar luxaflex altijd dichtblijven, een ijskast en vakantie het afleggen tegen een boekenveiling, en mensen met handschoenen aan lezen.

Het PAROOL, 25 maart 1982 door Roelfien Sant

Het moet Eline Flipse worden nagegeven dat ze met haar idee Boudewijn Buch te voor haar film te benaderen een heel goede keuze heeft gedaan (..) Wie aan bibliofilie denkt ziet waarschijnlijk niet dadelijk een boeiende film vol sprankelijke taferelen voor zich. Toch is het Eline Flipse en Boudewijn Buch gelukt dit onderwerp zo aan te pakken dat er wel degelijk een film is ontstaan die je zo’n klein uur het randje van je stoel doet opzoeken.